Blog
Koroner Bypass (II)

Koroner Bypass (II)

Son yıllarda kalp cerrahisin- de çok önemli gelişmeler olmuştur. Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 25.000 hasta kalp ameli yatı olmaktadır. Kalp cerrahisi çok önemli ve riskli bir cerrahi olmasına rağmen, günümüzde cerrahi, kardiyoloji, anestezi ve yoğun bakım bilgilerinin ilerleme siyle çok başarılı hale gelmiştir. Ameliyat nasıl bir işlemdir? Ameliyat öncesi hasta genel anestezi ile tamamen uyutulur ameliyat safhasında herhangi bir şey hissetmez ve ağrı duymaz. Ameliyatı yapan cerrah kalbe erişebilmek için göğüs kemiğini yukarıdan aşağıya doğru özel bir cihazla keser. Daha sonra kalp ve akciğer kan dolaşımı özel hatlarla kalp-akciğer makinesine bağlanır. Açık kalp ameli yatı da denilen bu yöntemde kalp bir süre durdurulabilir, bu safhada kalp ve akciğerlerin görevini bu cihaz üslenir. Cerrah kansız ve hareketsiz hale gelen kalpte istediği işlemi yaptıktan sonra kalbin tekrar çalışmasını sağlar. Daha sonraki aşamada kalp-akciğer makinesiyle kurulmuş olan bağlantılar ortadan kal dırılır, kesilmiş olan göğüs kemi- ği özel çelik tellerle dikilerek es- ki durumuna getirilir. Ameliyat süresi yapılacak bypass sayısına ve varsa ek işlemlere bağlı olarak değişmekle birlikte yaklaşık 4 saat kadar sürer. Minimal İnvasif Koroner Bypass: Hastalara daha az travma ve daha kısa sürede iyileşme de- mek olan minimal invasif yöntemler ancak belli şartlarda uygulanabilir. Hastanın yapısı, ek hastalıkların bulunup bulunmaması, herşeyden önemlisi tıkalı damarın yeri ve sayısı bu yöntemin seçiminde etkili rol oynar. Genellikle kalbin ön inen dalındaki (kısaca LAD olarak bilinir) darlıklarda uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemlerden birisi olan ve küçük kesi olarak bilinen işlemde sol meme altında 5-6 cm;lik bir kesi ile ameliyat gerçekleştirilir. Ameliyat çalışan kalpte gerçekleştirilir ve tüm işlemler bu küçük açıklıktan yapılır. Erken iyileşme ve kısa süreli hastane yatışı nedeniyle cazip bir yöntem olmakla birlikte, görüş alanının kısıtlı olmasına bağlı olarak koroner bypass için kullanılan meme atardama- rının yeterli kalitede hazırlanamaması gibi dezavantajları da bulunur. Kalp Akciğer Makinesi Kullanılmadan Koroner Bypass: Pompasız yöntem olarak da bilinen bu ameliyatlarda cerrah işlemi çalışan kalpte yapar. Bu nedenle bu ameliyatlar açık kalp ameliyatı değildir. Dolayısıyla klasik yöntemde kullanılan kalp-akciğer makinesinin bir çok olumsuzlukları ortadan kalkar. Pompasız yöntemde kalbin görevini üstlenen bir cihaz olmadığı için kalp vücu dun ve özellikle de beyinin gereksinimi olan kanı işlem esnasında pompalamaya devam eder. Bu nedenle kalbin pompalama gücünü önemli derecede etkileyen hareketlerden kaçınmak gerekir. Bu cümleden de anlaşılacağı gibi kalbin arka duvarını besleyen damarlara, bu yöntemde her zaman ulaşabilmek mümkün olmamaktadır. Pompasız ameliyatlarda kal be erişim klasik yöntemde oldu ğu gibi göğüs kemiği yukarıdan aşağıya doğru kesilerek veya sol meme altından küçük kesi ile de olabilir. İşlemi gerçekleş- tirebilmek için bypass yapılacak koroner arter bölgesi özel bazı aletlerle (stabilizatör) hareketsiz duruma getirilir, böylece cerraha kısmen hareketsiz bir alan sağlanır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.